محصولات

مربای چشم چین مربایی از دل طبیعت

 


مربای صبحانه

مربا آلبالو


Cherry jam

ساخته شده از آلبالوی تازه در کارخانجات چشم چین شنوا


سفارش
مربای صبحانه

مربای انجیر


figs jamus

ساخته شده از میوه تازه انجیر در کارخانجات چشم چین شنوا


سفارش
مربای صبحانه

مربا توت فرنگی


Strawberry jam

ساخته شده از توت فرنگی تازه در کارخانجات چشم چین شنوا


سفارش
مربای صبحانه

مربای هویچ


Carrot jam

ساخته شده ازهویچ تازه و ارگانیک در کارخانجات چشم چین شنوا


سفارش